CE Certificate

CE 認證證書

MOHC Certificate

中國衛生部消毒劑和消毒器械衛生許可批件

CS Certificate

CS 認證證書

PES Certificate

PSE 認證證書

SGS 測試報告

瑞士SGS 殺菌測試報告

AMMS Certificate

中國軍事醫學科學院消毒檢測報告

Yuan Ze University 測試報告

元智大學環境中心測試報告

ISO9001 Certificate

NQA 英國國家保證局證書ISO9001

ISO13485 Certificate

NQA 英國國家保證局證書ISO13485

quote
what is ozone
臭氧消毒


獲取最新的關於百爾康的新聞與信息。